Obrim Vies (l’inici)

Any 2013

Acta d’assemblees, desenvolupament dels projectes, medis de comunicació.

Desenvolupament de les jornades 21 de desembre de 2013.

La Ribera, Montcada i Reixac.

Com havíem anunciat, vam complir amb la nostre  intenció d’ instal·lar  la carpa informativa al Barri de La Ribera per continuar amb  el debat al carrer, que des de l’assemblea veïnal de La Ribera estem dur a terme  sota el paraigües del projecte “solars buits solars sense vida” que promou l’assemblea de veïns i veïnes en defensa del medi ambient (#ObrimVies).

Dins del projecte “solars buits solars sense vida”  l’associació  Ribera Digna apadrina els projectes que afecten al solar de la Valentine i l’Intorsa, encara que des de l’any 2012 l’associació  Ribera Digna Ja denúncia l’estat d’abandó i oblit d’un petit solar situat al carrer dels horts. Per aquest solar al carrer dels horts,  l’ajuntament de Montcada i Reixac ja va arribar a un acord amb el propietari del solar, la  immobiliària Royal Urbis, on el consistori  de Montcada i Reixac pretenia construir en aquest lloc  un bloc de pisos.

Com ús en cessió provisional  del terreny per part de Royal Urbis, l’ajuntament es va comprometre a construir un parking, però  a data d’avui encara no s’han començat les obres.

Royal Urbis que també és propietari del solar de la Valentine actualment està en suspensió de pagaments, i dubtem molt que el projecte de construir noves edificacions  al solar de la Valentine tiri endavant, al menys a curt termini.

La Jornada festiva i reivindicativa per l’ús social del solar de la Valentine al Barri de La Ribera, va transcorre tal i com esperàvem i apart de ser un típic matí glaçat a les mateixes portes  de l’hivern, vam resistir i combatre el fred  amb xocolata a la mà i amb bon humor.

Cert és que  la proximitat dels veïns i veïnes que s’han acostat a la carpa que teníem  instal·lada per recollir signatures, ens a donat la calor suficient, ja que l’afecte a la causa, encara que engendri diverses opinions a favor i  contra, majorment el suport és unànime i aposta per l’obertura i dignificació d’aquests espais abandonats i tancats, i opinen que aquestes tanques  l’únic que aconsegueixen és encaixonar el barri de La Ribera.

Per nosaltres,  encara la improvisació alhora d’organitzar l’acte, degut a l’ incidència  i el malentès que hem tingut amb  l’ajuntament de Montcada i Reixac, l’acte ho valorem molt positivament i agraïm a les quasi dues centes persones que ja han signat per donar suport a nostra demanda i  agrair a tots i totes les persones que han col·laborat  al desenvolupament de la jornada,  especialment  a Carles Vilalta, i al follet improvisat que va alliberar l’ànima de l’encaixonament, trencant els murs de la vergonya, amb els petits “destr-nois” un petit comitè de nens i nenes que amb la rauxa i l’alegria d’alliberar l’ànima encaixonada, van destruir els murs de la vergonya.

També agraïm molt  als  que ens haveu recolzat, d’una o altre manera desprès de conèixer  l’actitud equivoca que l’ajuntament de Montcada i Reixac ha tingut amb l’associació Ribera Digna.

De l’actitud de l’ajuntament de Montcada i Reixac davant d’aquests fets que han succeït dies abans de la jornada amb l’associació Ribera Digna i Obrim Vies, tenim poc a dir, ja que considerem que la gent es prou intel·ligent com per treure conclusions per si mateixa  i valorar el perquè es degut aquesta actitud de voler cobrar a l’associació Ribera Digna una taxa per ocupar l’espai públic i arribant a  negar-l’hi el permís, quan l’associació Ribera Digna, encara que no té la seva situació regulada, és una associació que treballa al barri des de l’any 2012 denunciant la precarietat i l’abandó social que pateix una bona part del barri de La Ribera, a l’igual que denúncia els problemes de convivència i degradació de l’entorn.

Tant a l’associació Ribera Digna i l’assemblea Obrim Vies,  a nosaltres el que ens interessa és l’enteniment entre les entitats i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, ja que les propostes  que posem a la taula no va contra ningú, si no més bé, Ribera Digna i Obrim Vies ho fan per dignificar els espais tancats, així guanyant dignitat als barris i als carrers, a la fi, exposem una problemàtica i busquem un solució conjunta amb les parts implicades (Propietaris – Ajuntament – Veïnes) per un bé comú, la dignitat del territori i de les persones de Montcada i Reixac.

Tot i així, volem aclarir un petit detall sobre la notícia que apareix a un diari local de Montcada i Reixac.

La Veu; “Els organitzadors han anunciat que l’activitat no compta amb permís municipal perquè no estan disposats a pagar la taxa per ocupació de carrer que, en aquest cas, puja a 26,40 euros”.

Volem constatar  i així l’hem explicat a l’ excel·lentíssima alcaldessa de Montcada i Reixac Maria Elena Pérez (PSC) a través d’un missatge a la bústia de facebook,  que nosaltres no havíem anunciat que no estàvem disposats a pagar la taxa per ocupació del carrer, més bé havíem denunciat què l’ajuntament té una manca de solidaritat ja no amb Obrim Vies, si no més bé amb l’associació Ribera Digna, que encara que no és una entitat que estigui “controlada” per l’ajuntament de Montcada i Reixac, estan fent una feina per al barri de La Ribera, a més que aquesta entitat com finalitat té intenció de regular la seva situació, creiem que Ribera Digna es mereix una disculpa i que quedi com un error de formes, o una equivocació per desconeixement de l’entitat per part de l’ajuntament de Montcada i Reixac (…).

El missatge és més llarg però destaquem la part important, de la conversació d’un membre de l’assemblea Obrim Vies i l’alcaldessa de Montcada i Reixac.

 

Acta d’assemblees i trobades amb regidoria Patrimoni i Cultura Dimarts 22 d’octubre 

1). Trobada amb Dani Moly (Regidoria Patrimoni i Cultura)·

2). Valoració Projecte Boscos del Vallès vs Projecte Vinyes.

3). Consell Consultiu de Medi Ambient a Montcada i Reixac.

– Bases, full de ruta.

4). Què és el projecte vinyes?

–>> 5 de desembre de 2013 <<–

5). Trobada amb Dani Moly (Regidoria Patrimoni i Cultura) ·

1). Trobada amb Dani Moly.

Dimarts 22 d’octubre ens vam trobar per continuar xerrant del tema “projecte vinyes”, com es va comunicar a l’última assemblea treballarem aquest projecte en dos blocs, Patrimoni per una part, i tot allò relacionat amb l’entorn natural per altre part.

Tema Patrimoni: El Consorci del Parc de la Serralada de Marina s’encarregarà de la senyalització dels punts d’interès: feixes, construccions de pedra seca, mines… i també de la neteja d’indrets (retirada de blocs de pedres,  abocadors…) però demanarà la col•laboració de l’Ajuntament de Montcada i Reixac per la neteja (vehicles, personal…), aquest per la seva part està disposat a col•laborar.

La senyalització es preveu que sigui amb plafons informatius de la xarxa de senders que completin els itineraris històrics,  la situació dels pous, cabanes, feixes i llocs d’interès…

Estudiarem la viabilitat d’alguns detalls com recuperar camins, tipus de senyalització… amb el Consorci del Parc de la Serralada de Marina.

2). Valoració Projecte Boscos del Vallès vs Projecte Vinyes.

Valorem molt positivament l’aparició del PROJECTE BOSCOS ja que com objectius i finalitats  són els mateixos que s’expressen al PROJECTE VINYES, per ara nostre projecte entra a “via morta”  ja que volem conèixer primer quins objectius es marca l’Ajuntament de Montcada i Reixac i és per això que farem una trobada amb Judith Mojeda per conèixer les intencions del consistori de Montcada, i com es poden aprofitar els recursos dins del “Projecte Vinyes”.

3). Consell Consultiu de Medi Ambient a Montcada i Reixac.

– Bases, full de ruta.

Marquem com bases per la presentació d’aquesta proposta, primer,  presentar-la no com un consell si no més bé com ASSEMBLEA OBERTA, valorem com obrir l’assemblea als participants proposant que l’ho més coherent és agafar el model de l’Assemblea de Veïns i Veïnes en Defensa del Medi Ambient (Obrim Vies), on és participa de manera altruista sense representació de l’entitat i aquells i aquelles que participin, es per l’interès general i no per aprofitar aquesta assemblea per vetllar pels interessos propis o de l’entitat a la que pertany.

Com proposta  (full de ruta) és recollir un mapa d’agressions al territori i/o al medi ambient del Municipi de Montcada i Reixac i treballar el nexe d’unió i origen, de totes aquestes agressions, aquestes serviran com eix de l’ASSEMBLEA OBERTA, però també treballarà en base als projecte ja redactats pel consistori de Montcada i Reixac: ARE MAS DURAN, PROJECTE RIUS-BALCONS ALS RIUS, PORTES D’ACCÉS A LA SERRALADA DE MARINA, HORTS RECREATIUS…

· Concretar data pròxima assemblea.

Es farà altre assemblea més endavant per preparar l’ASSEMBLEA OBERTA, i informar dels avanços del PROJECTE-VINYES. De moment no s’acorda  la data.

4). Què és el projecte vinyes?

“El primer objectiu de totes les accions impulsades per entitats, associacions, institucions i persones és la recuperació d’aquest territori  que hem de recordar els seus orígens, quals  eren en bona part  espais  agro-forestals, no eren  uns  espais exclusivament forestal.  Afegir que la situació actual és en bona part, un bosc baix, immadur, incapaç d’ autoregenerar-se , NO gestionat, i amb una altíssima càrrega combustible”.

El” projecte Vinyes” es basa en la recuperació del Patrimoni Històric, recuperant construccions i feixes de pedra seca construïdes per el cultiu de la vinya, recuperació d’elements que tenen relació amb la Cultura de l’Aigua (com pous, safareigs, mines…) i la part dedicada a la recuperació del Patrimoni Natural.

Basem aquest projecte en la possibilitat de recuperar el mosaic del bosc mediterrani com alternativa a l’actual gestió del bosc.

Mètode de treball que estem realitzant i objectius.

1. Localitzar i documentar elements; pous, feixes, cabanes…

2. Informar del projecte: Ajuntament de Montcada (Delegat de Patrimoni i Cultura   Dani Moly), Consorci del Parc de la Serralada de Marina, Entitats…

3. Treball de recuperació de pous, feixes, cabanes… neteges de deixalles.

4. Topografia, senyalització i informació d’elements i del paisatge.

5. Integrar a la zona recuperada una xarxa de senders, o recorregut històric.

Seguint l’ordre establert al mètode de treball, s’han realitzat varies incursions a varis sectors de les vinyes d’un entorn apartat a la Torre dels Frares.

Continuació del desenvolupament de la recerca.

Per realitzar els treballs de recerca, que es van realitzant per part de persones a títol individual  i altruista, es demana la implicació d’entitats de Montcada i Reixac (CEAV, ADF)per realitzar  diverses tasques,  aquestes es comprometen  a informar d’aquest projecte als seus membres. L’ ADF-301 La Serralada va estar convidada a participar en la trobada que vam tenir amb Dany Moly, però per motius aliens a nosaltres no van assistir.

Comunicació con l’Agrupació de Defensa Forestal.

Es manté conversació d’aquest projecte amb alguns voluntaris de l’ADF.

Es podria estudiar, i dins d’aquest projecte a la part de reptes fa menció,  la inserció al treball i aprenentatge, cooperatives, agricultura (recreativa i/o intensiva), ramaderia.

Repte de futur.

Feixes, camins, pou, mines d’aigua, restes de refugi, espais oberts, camins històrics, respecte al patrimoni natural, recuperació de l’entorn natural, recuperació de la flora i fauna silvestre, recuperació de basses i recuperació d’amfibis.

Aquest projecte pretén fomentar els coneixements de l’Entorn Natural del Municipi de Montcada i Reixac, recuperar el patrimoni històric, la cohesió entre ciutat i l’espai verd.

Objectius que es poden assolir:

Potenciar el jove regenerat d’alzina i suro.

Reduir la competència entre arbres, afavorint les quercínies.

Obtenir masses més sanes i vigoroses.

Afavorir boscos amb menys càrrega de combustible (boscos de baixa combustibilitat) i boscos comestibles.

Eliminar les espècies invasores i potenciar la vegetació autòctona.

Realitzar aclarides en boscos de pi  i regeneració d’alzina i surera.

Realitzar una selecció de rebrots de la jove massa emergent.

Eliminar espècies invasores, millorar les espècies naturals i realitzar plantacions complementàries.

Millora dels hàbitats forestals, treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, eliminació d’espècies invasores i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides al sector de riera i torrents, i d’altres espècies a l’entorn a treballar.

– millora d’hàbitats forestals.

– prevenció d’incendis.

– manteniment d’hàbitats oberts.

– protecció dels espais fluvials i formacions de ribera.

– restauració d’àrees degradades.

– optimització de la xarxa d’infraestructures i de la seva senyalització.

– recuperació de la vinya.

– recuperació Patrimoni Històric.

Historia.

Documentar el projecte de les vinyes dels entorns  de la torre dels Frares, i crear una pàgina/bloc… i introduir al futur catàleg de Patrimoni Històric de Montcada i Reixac aquest indret fins ara oblidat i poc reconegut sent un interessant patrimoni a recuperar.

Per ara descobrim una manca de informació d’aquestes vinyes, i és per això que intentarem entrevistar-nos amb persones que mantinguin encara viva la història relacionada a l’agricultura a Montcada i Reixac.

Viabilitat, reptes possibles i sostenibilitat d’ espais habitats dins del parc.

Presentar el projecte per varies vies d’execució, mitjançant el voluntariat (ADF, ACER, el Cim, el Tordo), treballant conjuntament amb el Consorci del Parc de la Serralada de Marina per arribar a acords a l’hora d’executar plans de recuperació i neteja d’Espais Naturals.

Fer tasques de prevenció de riscos d’incendis, recuperació de espais malmesos i/o degradats, recuperació d’antics senders del Municipi i manteniment.

– Complir en tot moment i superar quan sigui possible la legislació vigent ambiental en el desenvolupament de les diferents activitats, establint els seus propis criteris i normes allà on no n’hi hagi.

–  Optimitzar i promoure l’eficiència de consum de matèries primeres, prioritzant el disseny de jardins autòctons amb baix manteniment i consum hídric dins de les propietats privades habitades.

– Emprar productes ecològics o no contaminants en els tractaments fito sanitaris així com reduir en la mesura del possible la seva aplicació.

– Tenir especial cura amb els recursos hídrics i promoure allà on faci falta el reg, l’automatització amb sistemes de baix consum. Transmetre la cultura de l’aigua.

– Potenciar la reutilització o reciclatge de materials o subproductes i optimitzar el tractament adequat dels residus.

– Controlar i revisar periòdicament el Sistema de Gestió Ambiental, i establir objectius i fites de forma que es garanteixi el procés de millora continuada en les actuacions de protecció ambiental.

La muntanya i l’ecologia com eina d’integració.

Com bons coneixedors de l’Entorn Natural de Montcada i Reixac, tenim presents el problemes que generen alguns mals usos d’aquests espais Naturals, i es per això que volem potenciar el coneixement  i el respecte, ja que considerem que la gent quan coneix de bona mà l’entorn, valora molt més aquest, i arriba a considerar seu aquest patrimoni natural i històric que tenim a Montcada.

Un dels propòsits a assolir és la integració vers la muntanya, com eina del treball, creant grups específics en diversos camps (control de la fauna i flora, control dels usos dels parcs, oficina i punt d’informació dels Entorns Naturals…).

Estudiar la possibilitat de crear una brigada especifica de recollida d’abocadors i deixalles als Espais Naturals, i recuperar espais amb vegetació pròpia del lloc on es realitzen els treballs específics (recuperació de vegetació), a més realitzar tasques de manteniment de senders i així potenciar la integració a la gent amb situació de risc social.

Integració: L’Ecologia com eix d’integració, Aprenentatge:

Recuperació d’Espais Naturals i Manteniment:

Els Espais Naturals son una eina d’aprenentatge i un ric recurs de treball, ja que precisa d’un col·lectiu que s’encarregui de la neteja dels camins, itineraris del parc, neteja de boscos, neteja de rieres, recollida d’abocadors… i a més si som prou coneixedors dels nostres entorns ens trobarem amb aquestes mancances a molts indrets dels nostres Entorns Naturals, on la degradació del entorn es present i no es fa res per eradicar aquests problemes que afecten greument l’Entorn Natural.

 

Acta d’assemblea 30 d’octubre de 2013.

Continuïtat i treball per realitzar des de l’assemblea: Solar de la Valentine.

– Es comenta de continuar treballant la comunicació amb entitats de Montcada i Reixac, especialment dels barris de Montcada Centre i La Ribera per participar en el consell constructiu que es farà al barri.

– Com mesura urgent, recollida de brossa que hi ha dins de l’Espai tancat del Solar de La Valentine, ja que es considera un focus de insalubritat . Farem una instància per fer arribar aquest problema a l’Ajuntament.

– Es demana a l’Ajuntament la seva opinió sobre l’estat del solar i quines actuacions poden realitzar i que aclareixi el futur del solar.

Farem una instància per rebre resposta sobre el futur d’aquest solar.

– Campanya de propaganda. Fer cartells i textos explicant l’estat del solar, crear debat al carrer sobre la necessitat d’alliberar aquest espai.

Es comenta plantar-nos un dia al barri de La Ribera, amb una carpa per fer propaganda del procés obert de participació ciutadana, aquest punt es contemplarà a la següent assemblea, quan tinguem material per distribuir. Sobre això es comenta aprofitar recursos d’altres entitats.

– Solar Intorsa: A l’igual que el solar de la Valentine, per aquest espai en concret havia un projecte que a dia d’avui no s’ha fet, sobre aquest solar continuarem buscant solucions, però anem per passos i l’assemblea del 30 octubre es centra més al solar de la Valentine. “Tenim que buscar la formula per no cremar l’assemblea i de com gestionar els espais, ja que encara que Intorsa i Valentine és parlar del mateix problema, pot ser parlar a l’hora dels dos solar pot generar confusions”, es comenta tema de comissions, exemple comissió solar Valentine, comissió  solar Intorsa, comissió solar Cerveseria.

– Acció al carrer. Es valora varies accions que anirem polint en altres assemblees, es comenta i es valora sobre l’acció individual, o col·lectiva d’accions i denúncies per agitar el debat al carrer.

– Es concreta data de la pròxima assemblea: dimarts 12 de novembre a les 19:30h davant centre cívic La Ribera. 

 

Acta assemblea 24 de setembre Obrim Vies.

1).  Solar de la Valentine.

El passat mes de Juliol ens trobem amb J. Parra, Regidor de Urbanisme de Montcada i Reixac per explicar el projecte, estalviem fer un resum i us detallem a continuació els impediments que se’ns presenta per part de J. Parra:

– No consideren que hi hagi mancança d’espais al barri de la Ribera.

– Problemes d’incivisme.

– Gestió per portar a terme qualsevol projecte i/o activitat per alguna entitat legalitzada, Obrim Vies a ser una assemblea sense ànims de formar-se com entitat no creuen oportú que sigui l’entitat més acord amb el funcionament (burocràcia) del consistori.

– En cas de presentar un projecte, aquest a d’estar avalat per geotecnics, que confirmin que els usos del solar no impliquin cap perill pels usuaris.

– El consistori no està disposat a invertir diners a un solar privat, encara que en tot moment es comenta que la nostre intenció és partir amb “cost zero” (reciclatge de bancs i d’altres materials de l’Edifici de la Brigada Municipal).

Conclusions:

L’assemblea decideix continuar treballant el tema del solar buit de la Valentine, es comenta la possibilitat d’anar més enllà i obrir altres vies, englobant tots els solars vuits i llocs “morts” dins de la ciutat, estudiant els usos adients en concret per al lloc  (exemple solar Cerveseria carrer Montiu, propietat de l’Ajuntament, usos per entitats; reunions, xerrades, actes culturals, autogestió…).

Es comenta que s’ha de treballar més la comunicació entre entitats de la Ribera, i es concreta una assemblea al barri de La Ribera per dimarts 29 d’octubre a les 19h 30’,  dimarts 22 d’octubre al Casal Popular El Brot, farem una trobada per preparar l’assemblea del “29-O a La Ribera”, també a les 19h 30’.

2).  Projecte Vinyes, Serralada de Marina.

Aquests projecte obre la porta a la recuperació-prevenció a un sector de la Serralada de Marina, i recuperar de l’oblit l’ús que segles enrera es feia d’aquest indret on  bona part del vessant de Montcada i Reixac, les vinyes eren el paisatge dominant d’aquests confins, solament a l’entorn de la Torre dels Frares ens trobaven unes 200 Ha. dedicades a la vinya, d’aquest paisatge  encara perduren restes de cabanes de pedra seca, feixes, a més de canals, mines i pous d’aigua, que configuraven el mosaic del bosc mediterrani.

Els treballs de localització s’han fet des del voluntariat, sense cap ajuda d’entitats, ni del propi Ajuntament de Montcada i Reixac, i fins ara es van localitzar diversos elements, més endavant anirem quedant amb gent del Centre Espeleològic Alpí Vallesà  CEAV per anar a marcar-los amb GPS (geocachs).

Per part de Dani Moly,  regidor de Patrimoni i Cultura, confirma que les feixes i tot el patrimoni relacionat amb les vinyes es catalogaran com Patrimoni d’Interès Històric i Cultural del Municipi, cal mencionar que des d’un principi i sense contactar amb ell, es va presentar interessat per aquest projecte.

En principi es va acordar estudiar la possibilitat de recuperar algunes feixes, camins (antics camins de carretó), cabanes de pedra seca, i senyalització d’aquests elements històrics amb pannells informatius, comenta  Dani Moly que es va encarregar de fer arribar aquesta proposta al Consorci del Parc de la Serralada de Marina, i que no veuen impediments per aquesta senyalització i localització, és més, estan disposats a col·laborar aportant material per la senyalització.

Intentarem reunir-nos amb Dani Moly durant aquest dies abans de l’assemblea del 5 de novembre per tancant tema  patrimoni i poder centrar-nos amb el tema de recuperació-prevenció amb la Regidora de Medi ambient Judith Mojeda i el tècnic de Medi Ambient J. Mauri.

A Juliol vam tenir els primers contactes amb Judith Mojeda i J. Mauri per aquest tema en concret, anteriorment ens havíem trobat amb Dani Moly per apropar-lo fins al lloc ja que desconeixia la localització i estat d’aquest patrimoni amagat entre la malesa, amb Judith Mojeda i J. Mauri, com no tenien constància del projecte, i com part d’aquest projecte implica a la Regidoria de Medi Ambient, els expliquem les intencions del projecte des d’un indret que ens fa d’aparador al lloc on es vol concentrar part del treball de recuperació de l’entorn i prevenció d’incendis.

Malauradament  tant Judith Mojeda i J. Mauri, a una trobada al Rec Comtal, ja vam tenir una “discussió” motivada per arguments que no es sostenen per si mateixos, ja que el discurs que utilitzen és el mateix de fa gairebé 20 anys, basant-se que el bosc es regenera sol, i no fa falta intervenir en la seva regeneració.

Tot així vam concretar tornar-nos a trobar, però la situació entra en bucle a l’hora de prendre decisions, ja que ens topem amb una noticia publicada a la xarxa d’internet que trenca l’argument que fins ara mantenia (i manté?) el consorci de l’Ajuntament de Montcada i Reixac vers a la recuperació d’entorns naturals desprès d’un incendi

Recollim aquí una sèrie de conceptes expressats en la nota datada el 15.7.13 de l’assemblea de alcaldes i alcaldesses del Consell Comarcal del Vallès Occidental que posarà en marxa un projecte de PREVENCIÓ d’incendis forestals.

“…preveu actuacions de prevenció d’incendis als boscos, d’aprofitament sostenible dels recursos forestals i de promoció de la biomassa forestal com a combustible…”

“En total es preveu una inversió de més de tres milions d’euros en cinc anys, des del 2013 fins al 2017.” “…finançament de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, a través de diferents anualitats del PUOSC i de la Xarxa de Governs Locals, respectivament.. Es preveu, en total, un pressupost estimat de 3.003.075 euros, comptant també amb una aportació dels ajuntaments que es definirà properament. Les actuacions i la periodificació de les despeses es definiran properament.

El finançament podria recollir fons europeus presentant propostes concretes.

“… el projecte “Boscos del Vallès – Programa de prevenció d’incendis i valorització de la biomassa forestal al Vallès Occidental” es fa un pas més enllà: el projecte intensifica les accions de prevenció, com les obres en infrastructures i els treballs de millora forestal, però també preveu l’aprofitament sostenible dels recursos forestals a través de la biomassa com a font d’energia alternativa. L’estratègia central és contribuir a crear una economia circular, per la qual es consumeixi al Vallès, biomassa procedent dels boscos vallesans”.

“…la disminució de combustibilitat dels boscos amb els treballs de gestió forestal, actuant en franges i perímetres de protecció…” en boscos de titol·laritat pública.

“…el projecte aposta per l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables, promovent als diferents municipis instal·lacions per al consum de biomassa: calderes, xarxes de calor i equipaments de suport logístic a l’aprovisionament i distribució de biomassa. I tant per a les noves com per a les ja instal·lades, l’estructuració del mercat de biomassa de proximitat, la procedent dels boscos del Vallès Occidental.”

La nota fa referència tant mateix al inici d’un estudi sobre l’estat dels boscos públics i privats de la comarca, valorant la quantitat de biomassa forestal (càrrega combustible) i la repercussió social (llocs de treball) econòmica i medi ambiental.

Aquestes conclusions del CCVO ens tomba el projecte que vam començar a redactar, ja que bona part del context del projecte “Les Vinyes” coincideix amb molts punts al que vol aplicar el Consell Comarcal del VO en matèria de prevenció d’incendis.

Canvi d’estratègia.

Aconseguir una còpia de l’acta d’aquesta assemblea, o el projecte documentat i treballar a partir d’aquest projecte de prevenció que es vol aplicar des del CCVO, per redactar el projecte “Les Vinyes”.

Obrir una via de participació a entitats de Montcada i Reixac per contrastar les diferents opinions, i preocupacions dels habitants i usuaris dels entorns naturals (Enllaç amb punt 3) mitjançant la creació de la  Taula Cívica / Consell Municipal Medi Ambient / (….?) de  Montcada i Reixac.

3). Taula Cívica / Consell Municipal Medi Ambient.

Degut als problemes que ens trobem davant la mancança de gent per treballar varis projectes a l’hora (Riu Besòs, Pla de Reixac, Turó de Montcada, Portes dels Parcs…), comentem la possibilitat de dirigir tots els temes que es tractin a l’assemblea de veïns i veïnes en defensa del medi ambient a un punt, i posar-los a sobre la taula, i tractar-los a una assemblea única, que pot derivar a la creació d’un nou model de gestió, organitzat i dirigit des d’un consell municipal, treballat per col·lectius i entitats de Montcada i Reixac, que englobi tots els entorns naturals i fluvials del municipi.

D’aquesta última proposta anirem treballant amb La Màquia els detalls de funcionament i obrir contactes amb altres entitats,  el 5 de novembre detallarem a l’assemblea els avanços que es vagin realitzant.

 

Acta assemblea Abril-juny 2013

El 15 d’abril de 2013 “Obrim Vies” es va presentar al carrer en assemblea popular per xerrar dels projectes i idees que tenien per començar a treballar per un municipi sostenible, i com primer front obert encarrilem la via 1 per obrir vies al solar de la Valentine, tancat i abandonat,  ja que el projecte que es tenia que fer per part del consistori a quedat a l’oblit per causes que totes coneixeu; la bombolla immobiliària.

Projectes i denuncies que es presenten a l’assemblea.

1.Solar de la Valentine.

2.La recerca del patrimoni perdut. “Les Vinyes”.

3.Campanya de la GAAAB. La merda que tu no veus a la muntanya…

4.Turó de Montcada.

5.Horts Urbans.

6.Organitzar xerrades.

7.Exposició Antiincineració.

8.MAT, que podem fer, on podem arribar?

9.Rec Comtal.

10.Vies Blaves.

11.Portes als Parcs.

12.Xarxa de comunicació.

Veient que son moltes vies a treballar decidim començar a treballar els punts que detallem  a continuació.

Solar de la Valentine.

Alhora de comunicar la proposta de l’assemblea del 15A, el tema principal va ser el Solar de la Valentine, abans del dia indicat ja van sorgir algunes inquietuds, com l’estat de les terres, propietaris, projecte a presentar… i ja el dia de la trobada aquests dubtes eren resolts,  llavors teníem constància de l’estat de les terres.

Es decideix que la millor opció era esgotar les vies “legals” abans de fer algun acte d’ocupació simbòlica del solar, llavors comencem a moure fills del tema i intentar comunicar amb entitats del barri de la Ribera i Montcada Centre.

Les vies de comunicació amb les entitats no han  funcionat prou bé, tan sols aconseguim que LA RIBERA DIGNA, un grup de persones del barri de la Ribera que denuncien l’estat de degradació i els problemes de convivència entre veïns i veïnes acceptin a fer una trobada.

Degut a la noticia a “la Veu” que dediquen a “Obrim Vies” esbrinen qui son els propietaris del solar, i es fa un escrit presentat l’idea del projecte a aquestes empreses,  però buscant la manera de comunicar-nos amb aquestes empreses descobrim la situació d’aquestes.

Ajuntament de Montcada i Reixac. Propietari del 5% del solar.

Anida Desarrollos (BBVA), extingida. Propietari del 45% del solar.

Altimira (Santander), Es fa contacte via web, sense resposta. Propietari del 50% del solar.

Coneixent la situació dels propietaris i veient la disposició de Parra, en escoltar nostres propostes, fem una crida per parlar del tema, i decidir els passos a seguir, a aquesta trobada assisteix dues persones, decidim entre els dos de que Oscar Gil comuniqui amb Parra la proposta, al no rebre respostes per part de Parra, el mateix al ple de Maig recorda a Parra aquest tema. Desprès del Ple a l’Ajuntament enviem per Facebook i per email una citació amb Parra, a la que responen a nostre petició ens comunica unes dates per fer la trobada.

Es decideix la data del dilluns 1 de juliol com una trobada per acostar-nos a l’Ajuntament (per concretar lloc i hora) i així coneixerem els impediments, si es presenten, per començar a treballar el projecte final.

Això desfà les idees proposades a l’assemblea del 8 de juny a la Plaça de l’Església, on es va proposar una data màxima per rebre respostes, i si no teníem respostes fer alguna acció a la Valentine, una de les propostes era fer pintades a les tanques, però es van avançar alguna persona a l’assemblea i van aparèixer varies pintades.

Fora de l’assemblea s’ha proposat anar un dia abans de trobar-nos amb Parra al barri de la Ribera i fer una recollida de propostes i explicar al veïnat el projecte, i nostre denuncia.

La recerca del patrimoni perdut.

Encara que es comenta a l’assemblea del 15A redactar el projecte i presentar-lo a la següent  assemblea, aquest projecte a data d’avui encara no està redactat, tan sols tenim una part, ja que ens trobem una manca d’informació referent al tema de les vinyes de la Torre dels Frares per poder documentar parts del projecte.

Es concreta una trobada amb Dani Moly, regidor de Patrimoni i Cultura, per anar a visitar el terreny, i desprès de la visita a la Serralada de Marina, concretem quedar per desprès de Festa Major per continuar parlant del projecte, i aclarir nostres demandes (GPS, mapes, implicació per part del consistori, implicació d’altres entitats…).

A la segona trobada a la Casa de la Vila, apart de parlar de la situació del patrimoni en general,  i aportar algunes idees com el monòlit a les víctimes del franquisme a Lafarge, presentem unes fotografies de les incursions a les vinyes; pous, mines, feixes, casetes de pedra seca (runes)… i la seva situació i localització, vam parlar de com veiem que es tindrien que fer les coses, pas a pas.

Per part de Moly, que presenta en tot moment molta atenció al projecte i sembla que veu amb molt bons ulls el projecte, comenta que tenen tota la intenció de ficar les vinyes dins del catàleg de patrimoni municipal (el famós catàleg!!), i  aportar-nos tot el material demanat: GPS, Mapes… però com obrim vies no estem com entitat reconeguda, i tampoc som entitat, ens demanen que o bé, crear una entitat o que alguna entitat apadrini el projecte, idea que es tenia d’un principi.

Es decideix la proposta i s’aprova de que LA MÀQUIA es faci càrrec del projecte, i informi del passos que es van fent.

La pròxima trobada amb Moly, i aquesta vegada assistirà també Mojeda de Medi Ambient, és el divendres 28 de juny a les 9h del matí, lloc de trobada camí de la Font de l’Amigo (Ferrolan).  Com és una mala data per a molts, es proposa que per setembre poder fer una assemblea conjunta Obrim Vies-LA MÀQUIA, a Can Ortigosa amb Moly i Mojeda en cap de setmana per tractar només aquest tema.

Campanya GAAAB. La merda que tu no veus…

Avui, encara que a baixat la intensitat dels atacs, els follets i les fades, continuen amb aquesta campanya de denuncia, i les amenaces d’omplir la porta de l’Ajuntament de Montcada i Reixac de merda recollida a l’entorn natural, pot ser que en poc temps tindrem l’amenaça complida.

Horts Urbans.

Es va comentar a l’assemblea del 15A de la problemàtica de la Vall de Quatre Camins i la Vall de Llosera, on s’han començat a fer treballs de recuperació de l’entorn, dins dels plans de convertir la zona en espai protegit dins del Parc Natural de Collserola.

Es comenta la necessitats de concretar uns llocs al turó de Montcada, al Pla de Rocamora, Serralada de Marina per l’ús de les terres per horts, però el tema dels horts en concret al Pla de Rocamora a obert la veda de la campanya de denuncia de l’estat de degradació del Pla de Reixac, i concretament els entorns de Can Rocamora.

Pla de Reixac.

Campanya Contra la Degradació de l’Entorn Natural Agroforestal de Reixac.

Es comença a denunciar per diferents mitjans l’estat dels entorns de Can Rocamora, i d’altres abocadors escampats per tot arreu, en principi es comenta fer un projecte de recuperació de l’entorn del Pla de Reixac, però descobrim uns documents; “Pla Urbanístic de Mas Duran-Memòria Ambiental” on detalla el que no han fet, llavors l’estratègia canvia i es comença a fer critica per la falta de voluntat del consorci en aplicar la declaració d’entorn natural agroforestal.

Ara desprès de començar a fer “batalla” amb Judith Mojeda pel tema dels abocadors, i mostrar per la seva part la intenció  de dignificar aquest espai, mentre esperem moviments per part del consorci, comencem a preparar la campanya, de principi s’ha fet un video, i pel diumenge 30 de juny es realitza la Ruta de la Vergonya, itinerari al Pla de Reixac.

Organitzar xerrades.

Una de les propostes que es van concretar el 15A era fer arribar nostre missatge a la gent, publicant textos a diferents mitjans, però és clau per apropar-nos entre nosaltres trobar un lloc on poder anar parlant dels temes que es van presentant, i les xerrades, debats, passi de pel·lícules ens ajuden a això, a trobar-nos i plantejar i opinar del que fem.

És per això que és va organitzar un cicle de xerrades en defensa del medi ambient, i segons diferents persones, es pot dir que han sigut tot un èxit, tant pels ponents, la gent que ha anat assistint a les diferents xerrades, i els temes tractats, no faré una valoració de les xerrades una per una, ja que en general va anar prou bé.

En principi es va comentar de realitzar una xerrada per l’estiu, a càrrec de la Plataforma Salvem Gallecs, però surt la possibilitat de realitzar un altra moguda, que s’anirà donant bombo a partir de la setmana entrant (si es pot tancar el tema dilluns).

A part de tot el que hem comunicat, el 15A es van presentar d’altres propostes, però veient la quantitat de propostes, algunes han quedat en “via morta” a l’espera d’anar perfilant els temes que estem tocant.

 

cropped-rocamora.jpg

 

Obrim Vies als medis de comunicació.

 

La Veu.

La Veu 16/04/2013

La Veu 29/10/2013

La Veu 31/10/2013

La Veu 10/12/2013

La Veu 20/12/2013

La Veu 23/12/2013

jornades sobre medi ambient ‘Natura XXI’

La Veu 04/06/2013

La Veu 05/06/2013

La Veu 06/06/2013

La Veu 07/06/2013

 

Les Altres Veus

 LAV 15/05/2013

LAV 5/06/2013

LAV 17/06/2013

LAV 19/06/2013

LAV 29/10/2013

LAV 18/12/2013

 

Setmanari La Directa

LD 31/10/2013

 

 

Obrim Vies

Assemblea de Veïns i Veïnes en Defensa del Medi Ambient.

Twitter: @ObrimVies

 A/e: obrimvies@gmail.com

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s